Projektowanie ogrodów

  • projekt koncepcyjny
  • wykaz roślin (nazwa, ilość, zdjęcie, zasady pielęgnacji)
  • kosztorys